20 Ağustos 2022 Cumartesi
 
BAŞLIKLAR
Bir Ermeninin İtirafı

Dünyanın Dörtte Biri Yolun Solunda Gidiyor

Fahri Trafik Müfettişi Olma Şartları

Gazeteler Adres Ve İletişim Bilgileri

Güneş Sistemi

Hangi Dilde Kaç Türkçe Kelime Var?

Hidrojen Enerjisi

İnternetin Doğuşu

İsveçli Binbaşının 1917 Tarihli Mektubu;Ermeni Soykırımı Yalan

Kömürün Bulunuşu

Panama Kanalı

Silah Ruhsatı İşlemleri

Türk Milletinin İmzasını Taşıyan Bir İnsanlık Dersi

Türkiye'de İmtiyaz Ermenilerde !...

Ünlü Ecnebilerin Türkler Hakkındaki Övücü Sözleri

Yöneticilik Vasıfları

 
Anasayfa
 
Anket
TRAFİKTE EN ÇOK HANGİ SÜRÜCÜLERDEN RAHATSIZ VE TEDİRGİN OLUYORSUNUZ?
 
Ünlü Ecnebilerin Türkler Hakkındaki Övücü Sözleri
 
ÜNLÜ ECNEBİLERİN
TÜRKLER HAKKINDAKİ ÖVÜCÜ SÖZLERİ


ÜNLÜ FRANSIZ ŞAİR VE SİYASET ADAMI LÂMARTİN:
“Türkler bir ırk ve millet olmak haysiyetiyle, yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. Seciyeleri (Karakterleri) pek necip (soylu) ve yücedir. Dinî ve Vatanî faziletleri, her tarafsız ruha hürmet ve hayranlık verir. Necabetleri (soylulukları) alınlarında ve hareketlerinde yazılıdır. Onların yurdu, efendiler diyarıdır. Kahramanlar, şehitler ülkesidir. Bence insanlığa şeref veren böyle bir milletin düşmanı olmak, insanlığın düşmanı olmaktır. Böyle bir lekeden beni Tanrı korusun.”

AVUSTURYA’LI TARİHÇİ HAMMER:
“Türkler, Herodot ve Tevrat’ın söylediklerinden çok eski yüzyılların tanıdığı bir millettir. Tahakküm (baskı) kabul etmez bir şecaat,(kahramanlık) alabildiğine geniş bir fütühat (zafer) aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, muhitlerine uymaktan ziyade, onları kendine uydurma zevki ve iptilâsı,(tiryakiliği) bu milletin yüzyılları dolduran tarihinde açık olarak görünür ve okunur.

Türkler, devletler yıkmakta, devlet kurmakta birinci sınıf üstattırlar.(üstün yetenek) Ülkeleri değil, kıt’aları alt üst etmişler ve bu korkunç savletler (saldırılar) esnasında, sarsılması hiç de kolay olamayan hakimiyetler yaratmışlardır. Tarih, Türkler’den çok şey öğrenmiştir. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki, medeniyet için bir süs teşkil eder.”

XVI. YÜZYILDA YAŞAMIŞ OLAN İTALYAN ŞAİR TASSO:
“Deviren, kırıp döken, silip süpüren yaman bir kasırgayı seher yeline dönüştürmek mümkün müdür? Korkunç dalgalarını kabarta kabarta yürüyen bir denizi birdenbire sakinleştirmek kabil midir? Yıldırımı güle dönüştürmenin imkânı var mıdır? İnsanlar ve hatta tabiat bu sorulara hayır diyecektir. Halbuki ben, kasırganın seher yeline, coşmuş denizin sevimli bir göle, yıldırımın güle inkılâbını (dönüşümünü) gördüm. TÜRK^ten bahsediyorum. Düşmana saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize, insafsız bir yıldırıma benzeyen TÜRK, dost yanında ve silâhsız düşmanı karşısında ise bir seher yelidir, berrak bir göldür.”

FRANSIZ YAZARI CHATEAUBRİAND (ŞATOBİRYAN)
“Hıristiyanlık zeytin dalını sulayan şehitler ise, o dalın doğduğu yerde kırılmamasını, Türk’lerin temin ettiğine inanmak lâzımdır. Bu millet gerçekten merhametli müsamahacıdır. (hoşgörülüdür) İnanmadıkları hakikatlerin yanı başlarında yaşamasına göz yumuyorlar.”

İNGİLİZ ŞAİR LORD BAYRON:
“Kılıcını insafsız bir maharetle kullanan Türk eli, mağlûp ettiği insanın yarasını sarmakta ustadır. Türk’ler, itikatsız tanıdıkları insanları, Avrupa’nın diğer milletleri gibi ateşe atmadılar, yanı başlarında yaşamalarına müsaade ettiler.”

FRANSA KRALI NAPOLYON :
“İnsanları yücelten iki büyük meziyet (üstün özellik) vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli (namuslu) olması… Bu iki meziyetin yanı başında, kadınla erkeği şereflendiren tek bir fazilet (erdem) vardır: Vatana, icabında her şeyini feda edecek kadar bağlı bulunmak… Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı; hayatın elemine, kederine karşı fütursuz (kayıtsız, umursamaz) kalmayı ve ağır olayların acılarına göğüs germeyi doğurur. İşte Türkler, bu çeşit kahramanlardır. Ve bundan dolayı, Türk’ler öldürülebilir, fakat mağlûp edilemezler...”

İNGİLİZ GENERAL HAMİLTON:
(Queen Elizabeth zırhlısında, Çanakkale harekât plânlarını tartışırken emrindeki komutanlara hitaben)
“Türkler çok kahraman bir millettir. Hele vatanlarını savunurken, kahramanlıkları harika haline gelerek, mucizeler yaratırlar. Biz de mucizelerle savaştığımızı unutmayalım.”

İNGİLİZ GENERAL LOİD JORJ:
(Çanakkale savunmaları, Loid Jorj’u şu itirafı yapmak zorunda bırakmıştır.)
“Eğer Türk’ler müdafaa için karşınızda toprağa gömülmüş ise, yapılacak yegâne iş, yolu değiştirmektir.”

(KAYNAK: Türkiye Tarihi. Harp Okulu Yayınları, 1957)
………………………………………………………………………………………………………

Bu mesajı yazmamın temel amacı, bazı Ermenilere ve dolayısıyla gayrimüslimlere devletin ve bizlerin nasıl yaklaştığı hususunda bazı bilinmeyenlerin açığa çıkması olup, gayet kısa idi ancak, yazdıkça arkası geldi.

Bir büyük acıyı istismar etmiş olmamak için, medyada şov yapmayı kesinlikle istemediğimi de özellikle belirtmek isterim.

Yukarıda yazılanlar birebir doğrudur. Her türlü yorumu takdirlerinize bırakıyorum.


TÜTEV
Türkiye Trafik Eğitimini Geliştirme
ve Kazaları Önleme Vakfı

www.tutev.org 
Geri
 
 
Anasayfa | Kullanım Şartları | İletişim
© Copyright 2007 TÜTEV. Türkiye Trafik Eğitimini Geliştirme ve Kazaları Önleme Vakfı Designed & Consulting by Extreme Medya